• /im´pɔ:tjunit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quấy rầy, nhũng nhiễu; đòi dai, nài nỉ
  Thúc bách (công việc...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X