• /fə'leiʃəs/

  Thông dụng

  Tính từ
  Sai lầm, lầm lạc
  a fallacious theory
  một học thuyết sai lầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X