• /in´klemənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khắc nghiệt (khí hậu, thời tiết)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hà khắc, khắc nghiệt (người)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  clear , mild , nice , sunny , kind , merciful , sympathetic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X