• /tem´pestjuəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giông bão, giông tố, rung chuyển dữ dội, mãnh liệt
  tempestuous sea
  biển động mạnh, biển giông tố
  (nghĩa bóng) dữ dội, huyên náo, náo động
  a tempestuous political debate
  một cuộc tranh luận chính trị sôi động


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  calm , gentle , mild , moderate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X