• /¸inkən´vi:njənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất tiện, thiếu tiện nghi, phiền phức
  if not inconvenient to you
  nếu không có gì phiền anh, nếu không có gì bất tiện cho anh


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X