• /in´dignənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Căm phẫn, phẫn nộ, công phẫn; đầy căm phẫn
  to be (feel) indignant at something
  phẫn nộ về việc gì
  an indignant protest
  một lời phản đối đầy công phẫn


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  gleeful , happy , pleased

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X