• /´æηgri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Giận, tức giận, cáu
  to be (get) angry with (at) someone
  tức giận ai
  to be (get) angry at (about) something
  tức giận về cái gì
  to make someone angry
  làm cho ai tức giận, chọc tức ai
  Nhức nhối, viêm tấy (vết thương)
  Hung dữ, dữ
  angry winds
  gió dữ
  angry waves
  sóng dữ


  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giận dữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X