• (đổi hướng từ Exasperated)
  /ig´za:spə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm trầm trọng hơn (sự đau đớn, bệnh ác cảm)
  Làm bực tức, làm cáu tiết, làm giận điên lên
  Khích (ai) (làm gì)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X