• /ʌn´laik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không ngang nhau
  Khác, không giống
  he is unlike his parents
  nó không giống bố mẹ nó

  Giới từ

  Khác, không giống (cái gì)
  her latest novel is quite unlike her earlier work
  tiểu thuyết mới nhất của bà ta hoàn toàn khác tác phẩm trước của bà ta
  Không đặc trưng cho (cái gì)
  It's very unlike him to be so abrupt
  Tính nết anh ta xưa nay không thô lỗ như thế

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  không giống

  Xây dựng

  khác với

  Kỹ thuật chung

  khác
  khác nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X