• /´kɔpi¸rait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản quyền, quyền tác giả
  copyright reserved
  tác giả giữ bản quyền

  Tính từ

  Do tác giả giữ bản quyền; được đảm bảo quyền tác giả

  Ngoại động từ

  Giữ quyền tác giả

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản quyền
  British Copyright Protection Association (PCBA)
  Hiệp hội bảo vệ bản quyền Anh Quốc
  copyright infringement
  vi phạm bản quyền
  copyright library
  thư viện bản quyền
  copyright screen
  màn hình bản quyền
  Portions Copyright
  bản quyền từng phần
  user interface copyright
  bản quyền giao diện người dùng

  Kinh tế

  bản quyền
  assignment of copyright
  sự nhượng bản quyền
  copyright awareness
  ý thức bản quyền
  copyright certificate on invention
  giấy chứng (bản quyền) phát minh
  copyright contracts
  hợp đồng bản quyền
  copyright fee
  phí bản quyền
  copyright infringement
  sự vi phạm bản quyền
  copyright notice
  cáo thị bản quyền
  copyright notice
  thông báo bản quyền
  copyright protection
  bảo hộ bản quyền
  copyright protection system
  chế độ bảo hộ bản quyền
  copyright reserved
  tác giả giữ bản quyền
  copyright royalty
  tiền bản quyền
  copyright union
  hiệp hội bản quyền
  International Copyright Agreement
  Hiệp định Bản quyền Quốc tế
  Universal Copyright Convention
  Công ước Bản quyền quốc tế
  quyền tác giả
  copyright and related rights
  quyền tác giả và các quyền liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X