• /trænz´greʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự vượt qua (giới hạn)
  Sự vi phạm (pháp luật...)
  (địa lý,địa chất) hiện tượng biển tiến, hiện tượng biển lấn (vào đất liền)
  Sự phạm quy, sự phạm tội

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (tôpô học ) sự vượt qua

  Cơ khí & công trình

  hiện tượng biển tiến

  Hóa học & vật liệu

  hiện tượng biểu tiến

  Xây dựng

  hiện tượng biến tiến

  Kỹ thuật chung

  sự vượt qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X