• /skwɔt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ngồi xổm, ngồi chồm hỗm
  Lùn mập, lùn bè bè, béo lùn (người, vật)
  a squat man
  một người đàn ông béo lùn
  a squat teapot
  một ấm trà thấp bè bè

  Danh từ

  Sự ngồi xổm, sự ngồi chồm hỗm; tư thế ngồi xổm, tư thế ngồi chồm hỗm
  Người béo lùn
  Ngôi nhà bị chiếm dụng bất hợp pháp
  hot squat
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ghế điện

  Nội động từ

  Ngồi xổm, ngồi chồm hỗm; (thông tục) ngồi (người)
  the old man squatted (down) by the fire
  ông già ngồi xổm xuống bên lò sưởi
  Nằm bẹp xuống, nằm sát xuống đất (súc vật)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ( Uc) ở vào khu đất công (cốt để về sau sẽ được chính phủ chính thức cho hưởng quyền sở hữu)
  'nhảy dù', chiếm dụng nhà (đất đai) bất hợp pháp
  homeless people squatting in a derelict house
  những người không có nhà chiếm dụng một ngôi nhà vô chủ

  Ngoại động từ

  Đặt (ai) ngồi xổm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  lanky , skinny , slender , tall , thin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X