• /və´keit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bỏ trống, bỏ không
  to vacate one's seat
  bỏ trống một chỗ ngồi
  to vacate a house
  bỏ trống một ngôi nhà
  Bỏ, thôi, xin thôi
  to vacate office
  từ chức, xin thôi việc
  (pháp lý) huỷ bỏ (hợp đồng...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bỏ không
  bỏ trống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X