• (đổi hướng từ Plighted)
  /plait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hoàn cảnh khó khăn, cảnh ngộ khốn khổ, tuyệt vọng
  to be in a sad (sorry) plight
  ở trong hoàn cảnh đáng buồn
  to be in a hopeless plight
  ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng
  (văn học) lời hứa, lời cam kết, lời thề nguyền (giữa đôi trai gái...)

  Ngoại động từ

  Cam kết, thề nguyền, hứa hẹn
  to plight one's faith
  hứa hẹn trung thành
  plighted word
  lời hứa hẹn, lời cam kết, lời thề nguyền
  plight one's troth
  hứa hôn

  Động từ phản thân

  Hứa hôn
  to plight oneself to someone
  hứa hôn với ai
  plighted lovers
  những người hứa hôn với nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X