• /´intə¸kɔ:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giao thiệp, sự giao dịch, sự giao hữu
  Sự trao đổi ý nghĩ, sự trao đổi tình cảm
  Sự giao hợp, sự giao cấu ( (cũng) sexual intercourse))

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự kết hợp
  sự liên hợp

  Kinh tế

  giao thiệp
  giao tiếp
  qua lại (làm ăn)
  quan hệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X