• /¸intə´spə:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đặt rải rác
  to intersperse flowerpots between the columns of a building
  đặt các chậu hoa giữa các cột của một toà nhà


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  collect , gather

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X