• /i'revəkəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thể bãi bỏ được, không thể huỷ bỏ; không thể thay đổi (ý kiến...)
  an irrevocable letter of credit
  tín dụng thư không hủy ngang (người mua phải tham khảo ý kiến người bán, chứ không được tự tiện hủy ngang)
  Không thể thu hồi (giấy phép...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X