• /li´nouljəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác lino

  Danh từ

  Vải sơn lót sàn nhà

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vải sơn lót sàn nhà

  Giải thích EN: A hard floor covering composed of burlap or canvas coated with a mixture of linseed oil, resinous gums, and powdered cork, with pigments usually added to provide color and design. Giải thích VN: Lớp che phủ sàn cứng cấu thành của vải bao bì hoặc vải bạt với hỗn hợp của dầu lanh, nhựa cây, bần bột, với thuốc nhuộm thường được thêm vào để tạo màu sắc và trang trí.

  Xây dựng

  vải sơn

  Kỹ thuật chung

  vải dầu

  Địa chất

  linoleum, vải sơn, vải dầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X