• Hóa học & vật liệu

  chiết xuất chất lỏng ra khỏi chất lỏng

  Giải thích EN: A process in which one or more components are removed from a liquid mixture by intimate contact with a second liquid that is nearly insoluble in the first liquid and dissolves the impurities. Giải thích VN: Một quy trình trong đó 1 hay hơn các thành tố được tách ra khỏi hỗn hợp chất lỏng bằng phương pháp kết hợp với một chất lỏng thứ 2 chất lỏng này gần như không thể bị hòa tan vào chất lỏng thứ nhất và nó hòa tan các tạp chất.

  phương pháp chiết lỏng-lỏng

  Xây dựng

  sự chiết chất lỏng bằng chất lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X