• Xây dựng

  cột dài
  trụ dài

  Giải thích EN: A pillar that, by its slender design, is known to buckle under the stress of overloading, and therefore must be compensated for in construction. Giải thích VN: Cột chống do thiết kế mỏng và dài bị oằn cong dưới sức ép quá tải, do đó phải được bồi thường bởi lỗi xây dựng.

  Kỹ thuật chung

  cột cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X