• /'lu:nə/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) mặt trăng
  lunar month
  tháng âm lịch
  lunar New Year
  tết âm lịch
  Mờ nhạt, không sáng lắm
  Hình lưỡi liềm
  lunar bone
  xương hình lưỡi liềm
  (hoá học) (thuộc) bạc; chứa chất bạc
  lunar politics
  những vấn đề viễn vông không thực tế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) trăng

  Y học

  thuộc bạc
  thuộc mặt trăng

  Điện lạnh

  mặt trăng
  lunar corona
  tán mặt trăng
  lunar landing
  đổ bộ xuống mặt trăng

  Kỹ thuật chung

  trắng
  LEM (lunarexcursion module)
  môđun thám hiểm mặt trăng
  LLV (lunarlogistics vehicle)
  phương tiện hậu cần mặt trăng
  LM (lunarmodule)
  môđun mặt trăng (tàu vũ trụ)
  lunar artificial satellite
  vệ tinh nhân tạo mặt trăng
  lunar corona
  tán mặt trăng
  lunar day
  ngày mặt trăng
  lunar exploration module
  môđun thám hiểm mặt trăng
  lunar halo
  quầng mặt trăng
  lunar landing
  đổ bộ xuống mặt trăng
  lunar logistics vehicle (LLV)
  phương tiện hậu cần mặt trăng
  lunar module
  môđun mặt trăng
  LUnar Night time Survival Study (LUNISS)
  nghiên cứu khảo sát ban đêm của mặt trăng
  lunar orbit
  quỹ đạo mặt trăng
  lunar propagation
  sự lan truyền mặt trăng
  lunar satellite
  vệ tinh mặt trăng
  lunar spring-board effect
  hiệu ứng ván nhún mặt trăng
  lunar surface
  bề mặt mặt Trăng
  lunar tidal wave
  sóng triều (theo tuần trăng)
  lunar tide
  triều (lên theo) trăng
  lunar tides
  triều Mặt trăng
  lunar year
  năm mặt trăng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X