• /´bulwək/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bức tường thành
  Đê chắn sóng
  (hàng hải) thành tàu (xung quanh sàn tàu)
  Lực lượng bảo vệ; người bảo vệ; nguyên tắc bảo vệ
  the bulwark of the State
  lực lượng bảo vệ nhà nước

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  thành tàu (đóng tàu)

  Kỹ thuật chung

  chiến lũy
  đập chắn sóng
  thành lũy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X