• /´mænhud/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhân cách, nhân tính
  Tuổi trưởng thành
  to reach (arrive at) manhood
  đến tuổi trưởng thành
  manhood suffrage
  quyền bầu cử cho tất cả những người đàn ông đến tuổi trưởng thành
  Dũng khí, lòng can đảm, tính cương nghị
  Đàn ông (nói chung)
  the whole manhood of the country
  toàn thể những người đàn ông của đất nước


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X