• /´poutənsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hiệu lực, sự hiệu nghiệm (thuốc...); uy lực lớn, quyền thế, hùng mạnh; sức thuyết phục mạnh mẽ (lý lẽ)
  Khả năng giao cấu, không liệt dương (về giống đực)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lực lượng
  potency of a set
  lực lượng của một tập hợp


  Kỹ thuật chung

  lực lượng
  potency of a set
  lực lượng của một tập hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X