• /metl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dũng khí; khí khái; khí phách
  a man of mettle
  một người khí khái, một người có khí phách
  Nhuệ khí; nhiệt tình; lòng can đảm
  to be full of mettle
  nhiệt tình hăng hái, đầy nhuệ khí
  to put somebody on his mettle
  thử thách lòng dũng cảm của ai
  Thúc đẩy ai làm hết sức mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X