• (đổi hướng từ Matted)
  /mæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiếu
  Thảm chùi chân
  (thể dục,thể thao) đệm (cho đồ vật...)
  Miếng vải lót cốc (đĩa...) (cho khỏi nóng hay để trang hoàng)
  Mớ rối bù
  to be on the mat
  bị quở trách, bị phê bình
  (quân sự) bị đưa ra toà

  Tính từ

  Như matte

  Ngoại động từ

  Trải chiếu lên; trải thảm chùi chân lên
  Bện tết (thừng, tóc...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đệm, miếng lót

  Xây dựng

  chiếu đệm

  Giải thích EN: The surface of steel or concrete positioned below a post.

  Giải thích VN: Bề mặt của thép hoặc bê tông đặt dưới cột trụ.

  thảm cách ly
  tấm lót bông

  Điện

  không láng bóng

  Kỹ thuật chung

  không bóng
  đệm
  đệm bông
  đục
  làm mờ
  làm xỉn
  lưới
  lưới cốt thép
  bản đế
  miếng lót
  mờ
  móng rời
  phớt
  tấm lót

  Kinh tế

  dán lại
  dính lại
  gắn lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  dim , flat , lackluster , lusterless

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X