• /trek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chuyến đi vất vả
  Sự di cư; chuyến đi di cư (bằng xe bò..)
  Đoạn đường trong chuyến đi di cư

  Nội động từ

  Đi bộ vất vả
  Đi bằng xe bò, di cư bằng xe bò

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  stay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X