• /mis´kæridʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sai, sự sai lầm
  a miscarriage of justice
  một vụ án xử sai; một vụ án xử oan
  Sự thất bại (kế hoạch...)
  Sự thất lạc (thư từ, hàng hoá)
  miscarriage of goods
  sự thất lạc hàng hoá
  Sự sẩy thai

  Chuyên ngành

  Y học

  sảy thai

  Kinh tế

  chở lầm
  chuyên chở nhầm lẫn
  để thất lạc (thư từ, hàng hóa...)
  sai lầm sai trái
  sự chở lầm
  sự để thất lạc
  sự sai lầm
  thất lạc trong chuyên chở

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  carriage , success

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X