• /ʌn´du:iη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm đồi truỵ, sự làm hư hỏng; sự làm hại đến thanh danh; cái làm đồi truỵ; cái làm hư hỏng; sự hủy hoại
  drink was his undoing
  rượu là cái làm cho nó hư hỏng
  Sự tháo; sự gỡ; sự cởi; sự mở
  Sự ph; sự hủy bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X