• Kỹ thuật chung

  thị trường chứng khoán

  Kinh tế

  thị trường cho vay ngắn hạn
  thị trường tài chính
  money market management
  quản lý thị trường tài chính
  money market paper
  chứng khoán thị trường tài chính
  stringent money market
  thị trường tài chính khan hiếm tiền mặt
  thị trường tiền tệ
  domestic money market
  thị trường tiền tệ trong nước
  international money market
  thị trường tiền tệ quốc tế
  London money market
  thị trường tiền tệ Luân Đôn
  money market deposit account
  tài khoản ký thác của thị trường tiền tệ
  money market instruments
  các công cụ của thị trường tiền tệ
  money market intervention
  can thiệp thị trường tiền tệ
  money market paper
  phiếu khoán thị trường tiền tệ
  money market preferred
  cổ phiếu ưu tiên của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán của thị trường tiền tệ
  money market securities
  chứng khoán thị trường tiền tệ
  pressure in money market
  sức ép trong thị trường tiền tệ
  short-term money market
  thị trường tiền tệ ngắn hạn
  short-term money market paper
  chứng khoán thị trường tiền tệ ngắn hạn
  stringency (ofthe money market)
  sự siết chặt lưu thông tiền tệ (trên thị trường tiền tệ)
  ta-exempt money market fund
  quỹ thị trường tiền tệ được miễn thuế
  tax-exempt money market fund
  quỹ thị trường tiền tệ ngắn hạn được miễn thuế
  tight money market
  thị trường tiền tệ khan hiếm tiền mặt
  trường tài chính
  money market management
  quản lý thị trường tài chính
  money market paper
  chứng khoán thị trường tài chính
  stringent money market
  thị trường tài chính khan hiếm tiền mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X