• /'strin-juh/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nghiêm ngặt, nghiêm khắc, chặt chẽ (về nội quy, luật pháp...)
  a stringent ban on smoking
  lệnh nghiêm cấm hút thuốc lá
  Khan hiếm (tiền); khó làm ăn, khó khăn vì không có đù tiền (về hoàn cảnh tài chánh)
  a stringent economic climate
  một hoàn cảnh kinh tế khó khăn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngặt; chính xác

  Kỹ thuật chung

  ngặt

  Kinh tế

  thiếu hàng (để bán)
  thiếu tiền (để mua)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X