• Hóa học & vật liệu

  cao su acrylonitril
  cao su nytry

  Giải thích EN: A synthetic rubber made by copolymerizing butadiene and acrylonitrile; noted for its resistance to oil and fuel, and used in gaskets and hoses that carry oil and gasoline. Giải thích VN: Cao su nhân tạo thu được bằng cách đồng trùng hợp butađien và acryl nytry; đặc tính nổi bật là chống thấm nước và dầu, cà được sử dụng trong các miếng đệm, ống dẫn xăng dầu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X