• /nju:d/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trần, trần truồng, khoả thân
  nude stocking
  bít tất màu da chân
  (thực vật học) trụi lá
  (động vật học) trụi lông
  (pháp lý) không có hiệu lực, vô giá trị
  a nude contract
  một bản hợp đồng không có hiệu lực

  Danh từ

  (nghệ thuật) tranh khoả thân; tượng khoả thân
  ( the nude) người khoả thân; tình trạng khoả thân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X