• /bɔ:ld/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hói (đầu)
  Trọc trụi
  bald hill
  đồi trọc
  bald tree
  cây trụi lá
  bald bird
  chim trụi lông
  Không che đậy; lộ liễu; phô bày ra rành rành (tật xấu khuyết điểm)
  Nghèo nàn, khô khan, tẻ (văn chương)
  Có lang trắng ở mặt (ngựa)
  as bald as an egg (as a coot, as a billiard ball)
  đầu trọc lông lốc bình vôi, đầu trọc như cái sọ dừa

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trọc
  trùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X