• (đổi hướng từ Offerings)
  /'ɔfəriɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biếu, sự tặng, sự cúng, sự tiến
  the offering of bribes
  việc đưa hối lộ
  Đồ biếu, tặng phẩm, lễ vật, đồ cúng, đồ tiến
  a church offering
  lễ vật của nhà thờ
  Sự đề nghị
  a peace offering
  lời đề nghị hoà bình

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lời gọi

  Kinh tế

  cống hiến
  sự bán ra (chứng khoán)
  vật bán ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  withdrawal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X