• /ə´piniə¸neitid/

    Thông dụng

    Cách viết khác opinionative

    Tính từ

    Khăng khăng giữ ý kiến mình
    Cứng đầu, cứng cổ, ngoan cố
    he is opinionated at any time
    hắn ta lúc nào cũng ngoan cố


    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X