• Đo lường & điều khiển

  bộ so sánh quang

  Kỹ thuật chung

  máy so mẫu quang học

  Giải thích EN: A comparator equipped with optical devices capable of projecting the enlarged image of an object on a screen for analysis. Also, VISUAL COMPARATOR. Giải thích VN: Một máy so mẫu được trang bị bằng các dụng cụ quang học có khả năng phát hiện ra các hình ảnh phóng đại của một vật trên màn hình cho việc phân tích . còn gọi là máy so mẫu quang học.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X