• /kəm´pærətə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) dụng cụ để so sánh độ dài; máy so mẫu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ so sánh
  amplitude comparator
  bộ so sánh biên độ
  data comparator
  bộ so sánh dữ kiện
  tape comparator
  bộ so sánh trên băng

  Cơ khí & công trình

  thiết bị so
  bench comparator
  thiết bị so để bàn
  dial reading screw thread comparator
  thiết bị so ren có thang số
  electrical comparator
  thiết bị so (kiểu) điện
  length comparator
  thiết bị so (độ) dài
  pneumatic comparator
  thiết bị so (kiểu) khí nén
  screw thread comparator
  thiết bị so ren
  surface finish comparator
  thiết bị so nhẵn bề mặt
  thread comparator
  thiết bị so ren

  Xây dựng

  máy so mẫu
  thi kế

  Kỹ thuật chung

  bộ so
  bộ so sánh

  Giải thích EN: A device that continuously compares the value of a quantity to the value desired. Giải thích VN: Thiết bị liên tục so sánh giá trị của số lượng và giá trị mong muốn.

  amplitude comparator
  bộ so sánh biên độ
  analog comparator
  bộ so sánh tương tự
  clock comparator
  bộ so sánh đồng hồ
  color comparator
  bộ so sánh màu
  colour bar comparator
  bộ so sánh thanh màu sắc
  comparator probe
  đầu dò bộ so sánh
  continuous comparator
  bộ so sánh liên tục
  current comparator
  bộ so sánh dòng điện
  digital comparator
  bộ so sánh dạng
  electric comparator
  bộ so sánh điện
  linear comparator
  bộ so sánh tuyến tính
  monopulse comparator network
  mạng bộ so sánh xung đơn
  optical comparator
  bộ so sánh quang
  paired comparator
  bộ so sánh theo cặp
  phase comparator
  bộ so sánh pha
  pneumatic comparator
  bộ so sánh khí nén
  reference electrode comparator
  bộ so sánh điện cực chuẩn (điện hóa)
  signal comparator
  bộ so sánh tín hiệu
  signal comparator
  bộ so sánh tín hiệu (điện báo)
  tape comparator
  bộ so sánh trên băng
  tape comparator
  bộ so sánh băng
  mạch so sánh

  Giải thích VN: Mạch so sánh và khuyếch đại sự sai biệt giữa hai tín hiệu.

  mạch đo
  máy đối chiếu

  Giải thích EN: Any instrument that compares the measurement of a gauged part with a fixed standard of measurement for the part. Giải thích VN: Các dụng cụ đối chiếu phép đo của một bộ phận được đo với một chuẩn đo không đổi cho bộ phận đó.

  máy so
  phần tử so sánh

  Kinh tế

  dụng cụ so

  Địa chất

  máy so đồ đo, máy kiểm nghiệm đồ đo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X