• /ˈzinɪθ , ˈzɛnɪθ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thiên văn học) thiên đỉnh
  (nghĩa bóng) điểm cao nhất, cực điểm, tột đỉnh
  to be at the zenith of
  lên đến cực điểm của
  to have passed one's zenith
  đã qua thời kỳ oanh liệt nhất, đã qua thời kỳ thịnh vượng nhất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thiên đỉnh

  Hóa học & vật liệu

  tham số zener-hollomon

  Vật lý

  điện áp zener

  Xây dựng

  thiên điểm
  tuyệt điểm

  Kỹ thuật chung

  cực điểm
  điểm
  zenith point
  điểm thiên đỉnh

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  bottom , nadir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X