• /su:´pələtiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tột bậc; bậc nhất
  superlative wisdom
  sự khôn ngoan tột bực
  (ngôn ngữ học) cao cấp ( cấp so sánh)
  superlative degree
  cấp cao nhất

  Danh từ

  (thuộc) mức cao nhất; xuất sắc
  Độ tuyệt đối, thể tuyệt đối, mức tuyệt đối
  (ngôn ngữ học) cấp (so sánh) cao nhất; dạng (so sánh) cao nhất
  his talk is all superlatives
  câu chuyện của nó toàn là chuyện phóng đại


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X