• /´kouhɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) đội quân
  Bọn người tụ tập

  Chuyên ngành

  Y học

  thuần tập
  đoàn hệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X