• /pə´ræbə¸lɔid/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) Paraboloit

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  parabôloit
  paraboloid of revolution
  paraboloit tròn xoay
  elliptic paraboloid
  parabôloit liptic
  hyperbolic paraboloid
  parabôloit hipebolic

  Xây dựng

  pa-ra-bo-lo-it

  Cơ - Điện tử

  Parabôloit

  Kỹ thuật chung

  mặt phẳng paraboloid

  Giải thích EN: A reflecting surface that is formed by the revolution of a parabola about its axis of revolution. Giải thích VN: Một mặt phẳng phản chiếu được tạo ra bởi sự xoay vòng của đường parabol xung quanh trục của nó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X