• /skrəul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộn giấy da, cuộn giấy (để viết lên trên)
  Giấy ống quyển; cuộn sách
  (từ cổ,nghĩa cổ) bảng danh sách
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) đường xoáy ốc
  Hình trang trí dạng cuộn

  Ngoại động từ

  Cuộn lên, cuộn xuống
  Làm hiện (văn bản) cuộn lên xuống (trên máy tính)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cuộn tròn
  Trang trí bằng những hình cuộn

  Hình Thái Từ

  Cơ khí & công trình

  nếp cuộn tròn
  đường xoắn ốc phẳng
  ren phẳng (mâm cặp máy tiện)
  trục vít (bước thay đổi theo đường kính lõi)

  Toán & tin

  cuộn đường xoáy ốc
  đường xoáy ốc
  mặt kẻ lệch
  sự xem lướt

  Nguồn khác

  Xây dựng

  buồng xoắn trôn ốc
  gờ xoắn ốc
  trang trí cuộn

  Giải thích EN: Any ornament, such as an Ionic volute, resembling a scroll of paper..

  Giải thích VN: Một kiểu trang trí như kiểu trang trí xoắn ốc Ionic, tương tự như một cuộn giấy.

  vỏ bình ốc (của máy bơm)

  Kỹ thuật chung

  cuộn
  auto scroll
  cuộn tự động
  auto scroll
  tự động cuộn
  horizontal scroll bar
  thanh cuộn (nằm) ngang
  scroll able entry field
  trường nhập cuộn được
  scroll able partition
  phần cuộn được
  scroll arrow
  mũi tên cuộn
  scroll bar
  giải cuộn
  scroll bar
  thanh cuộn
  scroll bar
  thành cuộn
  scroll bar
  thanh cuộn, dải cuộn
  scroll bar/scroll box
  dải cuộn/hộp cuộn
  scroll box
  hộp cuộn
  scroll down
  cuộn xuống
  scroll mode
  chế độ cuộn
  scroll region
  vùng cuộn
  scroll up
  cuộn lên
  smooth scroll
  cuộn trơn
  vertical scroll
  cuộn lên xuống
  vertical scroll ball
  thanh cuộn dọc
  vertical scroll bar
  thanh cuộn đứng
  nếp cuộn
  đường xoắn ốc
  sự cuốn
  vật hình xoắn ốc

  Kinh tế

  vít tải

  Nguồn khác

  • scroll : Corporateinformation

  Cơ - Điện tử

  đường xoắn ốc, trụ xoắn ốc,trục vít bước thay đổi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X