• /reik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kẻ chơi bời phóng đãng; kẻ trác táng
  Cái cào (để cào cỏ, làm đất); dụng cụ cơ khí tương tự có bánh xe (dùng trong trang trại) để thu lượm cỏ khô..
  Cái cào than; que cời than
  Cái cào tiền, cái gạt tiền (ở sòng bạc)

  Ngoại động từ

  Cào, cời
  to rake hay
  cào cỏ khô
  to rake a fire
  cời lửa
  to rake clean
  cào sạch
  to rake level
  cào cho bằng
  Tìm kỹ, lục soát
  to rake one's memory
  tìm trong trí nhớ
  to rake in (among, into) old records
  lục soát trong đám hồ sơ cũ
  Nhìn bao quát, nhìn khắp; nhìn ra
  the window rakes the whole panorama
  cửa sổ nhìn ra toàn bộ phong cảnh đó
  (quân sự) quét, lia (súng...)
  to rake away
  cào sạch đi
  to rake in
  cào vào, lấy cào gạt vào
  to rake in money
  lấy cào gạt tiền vào (ở sòng bạc)
  To rake off
  Cào sạch
  to rake off the dead leaves
  cào sạch lá khô
  to rake out
  cào bới ra
  to rake out a fire
  cào ngọn lửa, làm tắt ngọn lửa
  to rake over
  cào xới lên
  to rake over a flowerbed
  cào xới lên một luống hoa
  to rake up
  cào gọn lại (thành đống)
  to rake up the hay
  cào cỏ khô gọn lại thành đống
  to rake up the fire
  cời to ngọn lửa
  Khơi lại, nhắc lại
  to rake up an old quarrel
  khơi lại chuyện bất hoà cũ
  to rake up all sorts of objections
  tìm bới mọi cách phản đối
  rake over old ashes
  khơi lại đống tro tàn
  to rake somebody over the coals
  như coal
  rake something up
  (thông tục) khơi lại chuyện cũ

  Danh từ

  Sự nghiêng về phía sau; độ nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói tàu...)

  Ngoại động từ

  Làm nghiêng về phía sau

  Nội động từ

  Nhô ra (cột buồm)
  Nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói tàu)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  độ nghiêng, mặt nghiêng, góc nghiêng, góc trước của dao cắt

  Hóa học & vật liệu

  cái gạt
  độ nghiêng, làm nghiêng

  Xây dựng

  cột nghiêng
  đồ trang trí mái

  Giải thích EN: The exterior finish and trim applied parallel to the sloping end walls of a gabled roof..

  Giải thích VN: Đồ hoàn thiện hoặc trang trí đặt song song với cạnh dốc của tường mái hồi.

  Kỹ thuật chung

  cái móc
  cánh (chong chóng, quạt)
  cào
  cời
  độ dốc
  độ nghiêng
  top rake
  độ nghiêng dọc (cắt gọt)
  đoàn toa (xe)
  dốc
  góc nghiêng
  neutral-rake
  không góc nghiêng
  tool geometrical rake
  góc nghiêng hình học của dao
  top rake
  góc nghiêng dọc
  working back rake
  góc nghiêng dọc làm việc
  zero rake angle
  góc nghiêng của dao bằng không
  mái dốc
  mái nghiêng
  răng cào
  răng nạo

  Kinh tế

  cào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X