• Điện

  bộ so pha

  Giải thích EN: A device that receives two radio signals of the same frequency and then produces two video outputs proportional to the sine and cosine of the phase difference of the inputs. Giải thích VN: Một thiết bị nhận vào hai sóng rađiô có cùng tần số sau đó sinh ra hai đầu ra video tỷ lệ với sin và côsin của độ chênh lệch pha của đầu vào.

  Kỹ thuật chung

  bộ so sánh pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X