• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  máy nội soi chụp ảnh

  Giải thích EN: A device that photographs gamma rays as they move through tissue from an injected radioactive substance; used to study the distribution of a radioactive isotope or a radiopaque dye in a body organ or part. Giải thích VN: Một thiết bị chụp tia gamma khi chúng đi qua tế bào từ một chất phát ra bức xạ, được sử dụng để nghiên cứu sự phân tán chất đồng vị phóng xạ, hoặc không thấu nhiễm bức xạ trong một bộ phận cơ thể.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X