• Kỹ thuật chung

    máy đo tốc độ dòng nước bằng pin quang điện

    Giải thích EN: An instrument that determines the velocity of water currents, by means of a perforated disk that rotates with the current, and through which a beam of light is directed and reflects from a mirror onto a phototube. Giải thích VN: Một thiết bị xác định tốc độ của các dòng nước bằng một đĩa có đục lỗ quay theo dòng và qua đó một tia sáng được hướng vào và phản xạ từ một tấm gương trong một pin quang điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X