• /´pailiη/

  Cơ khí & công trình

  công tác cọc
  tường cọc cừ

  Xây dựng

  cọc nỗi
  sự chất thành đống
  việc bốc dỡ
  việc xúc bốc

  Kỹ thuật chung

  cọc tấm
  đóng cọc
  crawler mounted piling rig
  máy đóng cọc lắp bánh xích
  direct acting piling plant
  máy đóng cọc trực tiếp
  hydraulic piling equipment
  thiết bị thủy lực đồng cọc
  piling frame
  giàn đóng cọc
  piling frame
  máy đóng cọc
  piling hammer
  búa đóng cọc
  piling method
  phương pháp đóng cọc
  piling record
  nhật ký đóng cọc
  piling rig
  giàn đóng cọc
  piling up
  sự đóng cọc
  sheet piling
  sự đóng cọc vỉa
  universal piling plant
  giàn đóng cọc thông dụng
  hàng cọc
  double sheet piling
  hàng cọc ván kép
  sheet piling
  hàng cọc ván
  hàng cừ
  cut-off piling
  hàng cừ ngăn nước
  màn cừ
  móng cọc
  concrete piling foundation
  móng cọc bê tông
  piling foundation under the cadre & column in loading
  móng cọc dưới khung cột chịu lực
  sự chất đống
  sự đắp đất
  sự đóng cọc
  sheet piling
  sự đóng cọc vỉa
  sự đóng gói
  sự xếp chồng
  sự xếp đống
  tường cọc ván

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X