• /pou´læriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) tính có cực; chiều phân cực
  the polarity of a magnet
  tính phân cực của thanh nam châm
  ( + between A and B) sự khác biệt; tính hoàn toàn đối nhau (người, vật về hoàn cảnh, tính cách..)
  (nghĩa bóng) sự bị thu hút, sự bị ảnh hưởng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đối cực; (đại số); (vật lý) cực tính; (hình học) cực tương ứng cực, sự tương quan cực

  Y học

  cực tính, tính phân cực

  Điện

  phân cực

  Giải thích VN: Tính chất của một bộ phận hay mạch điện có các cực bắc và Nam hoặc dương và âm.

  Điện lạnh

  tính có cực

  Kỹ thuật chung

  chiều phân cực
  reverse polarity
  chiều phân cực đảo
  straight polarity
  chiều phân cực thẳng dứng
  cực tinh
  normal polarity
  cực tính thuận
  opposite keying polarity
  cực tính (thao tác) đối ngẫu
  periodic polarity inversion
  sự đảo cực tính tuần hoàn
  polarity reversal
  đảo cực tính
  polarity reversal
  sự đảo cực tính
  polarity reverser
  bộ đảo cực tính
  polarity sign
  dấu cực tính
  polarity switch
  nút đổi cực tính
  polarity tester
  máy kiểm tra cực tính
  pulse polarity
  cực tính xung
  reversed polarity
  cực tính ngược
  voltage polarity
  cực tính của điện áp
  độ phân cực
  sự phân cực

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X