• (đổi hướng từ Polymers)
  /´pɔlimə:/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) polime; chất trùng hợp; hợp chất cao phân tử

  Chuyên ngành

  Y học

  chất trùng hợp

  Điện lạnh

  chất đa trùng

  Điện

  pôlyme
  Joint, Polymer insulated
  mối nối cách điện bằng polyme
  polymer electrolyte membrane fuel cell
  pin nhiên liệu kiểu màng điện pôlyme
  solid polymer fuel cell
  pin nhiên liệu pôlyme rắn

  Kỹ thuật chung

  hóa dầu
  polime
  alkylate polymer
  polime ankyl hóa
  carbon-chain polymer
  polime chuỗi cacbon
  condensation polymer
  polime ngưng tụ
  dye-polymer recording
  ghi bằng Polime-thuốc nhuộm
  fiber-forming polymer
  polime tạo sợi
  filled polymer
  polime cốt liệu
  high modulus polymer fibers
  thớ polime có mođun đàn hồi cao
  high polymer
  polime cao phân tử
  high polymer
  polime phân tử lượng cao
  inorganic polymer
  polime vô cơ
  organic polymer
  polime hữu cơ
  polymer mortar
  vữa polime
  polymer orientation
  sự định hướng polime
  polymer resin
  nhựa polime
  polymer-cement mortar
  vữa ximăng polime
  polymer-modified cement mortar
  vữa xi măng polime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X